Τίτλος : ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Βάρη(ΒΑ0202)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΘΗΝΑ
Last Informed : 31/5/2017 5:16:00 μμ

Η Εταιρεία

    

Η NOBACCO ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό τη δημιουργία και εμπορία προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου που να μπορούν να προσομοιώσουν την ευχαρίστηση του καπνίσματος. Από την έναρξή της η εταιρεία προσανατολίστηκε στην κατασκευή και τη διανομή προϊόντων υψηλής ποιότητας, με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση του κοινού στο οποίο απευθύνεται.

Στα πλαίσια στελέχωσης Συνεργάτης της εταιρείας ζητά να καλύψει την θέση:

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ - Βάρη

Πλήρης Απασχόληση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Η Γνώση Ηλεκτρονικού Τσιγάρου είναι επιθυμητή και μπορείτε να την αναφέρετε.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, στέλνοντας το βιογραφικό τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση vari@nobacco.gr.


Αποστολή Βιογραφικού